Seria SNK

Bloki terminali Entrelec serii SNK

Innowacyjna seria SNK jest dostępna z następującymi technologiami połączeń: PI połączenie sprężynowe (wciskane i sprężynowe), połączenie śrubowe i wtykowe. Seria ta pozwala na szeroką gamę funkcji i rozwiązań, ponieważ akcesoria mogą być łączone z różnymi wariantami. Seria została zaprojektowana do stosowania na całym świecie i w wymagających środowiskach, takich jak obszary zagrożone wybuchem lub zastosowania kolejowe, morskie i solarne

Zalety

 • Czasy połączeń krótsze nawet o 50% oraz zredukowane przygotowanie żył kablowych dzięki technologii połączeń sprężynowych PI.
 • Dzięki technice połączeń śrubowych nie ma potrzeby późniejszego dokręcania połączeń.
 • Zaciski PI z przyłączem sprężynowym i śrubowym posiadają jednakowe akcesoria, co pozwala na zmniejszenie zapasów magazynowych nawet o 50%. Szybszy wybór i instalacja są możliwe dzięki zoptymalizowanym akcesoriom i funkcjom bezpośredniego podłączenia.
 • Dzięki asymetrycznemu kształtowi i dużej powierzchni na etykiety zmniejsza się ilość błędów w instalacji i okablowaniu.
 • Oznaczenia zacisków są dobrze widoczne z każdej strony.

Właściwości

 • Szeroki wybór funkcji i rozwiązań: przelot, uziemienie, rozłącznik, zacisk bezpieczeństwa, zaciski wielopoziomowe i pomiarowo-rozłączne.
 • Wyłącznie w serii SNK: płytki zaciskowe i separacyjne pasujące do kilku typów i rozmiarów listew zaciskowych.
 • Dwa kanały zwarć umożliwiają wiele konfiguracji: zwarcia, testy i pomiary.
 • Oszczędność czasu i miejsca w magazynie dzięki izolowanym wtykowym złączom krzyżowym, możliwość rozłączania do 50 biegunów.
 • Płaska powierzchnia etykietowania umożliwia łatwe oznaczenie przed montażem lub zastosowanie kart i etykiet.
 • Krótszy czas montażu dzięki wtykowym zaciskom uziemienia ochronnego, uchwytom końcowym, wtyczkom i zworom.

 

Kontakt z zespołem sprzedaży

Zapytanie o produkt online

Przeszukaj nasz magazyn

Proszę wpisać numer części poniżej, aby zobaczyć aktualny stan magazynowy produktu.

 


ll_cart
Masz 0 części w swoim wyborze
Pokaż zapytanie